دانشگاه بزرگمهر قائنات
سامانه ی ثبت نام متقاضیان ترم تابستانی برای دانشجویان مهمان
آخرین خبر های آموزشی:
ردیف عنوان خبر تاریخ
1 تمدید مهلت ثبت نام ترم تابستان - با توجه به درخواست های مکرر دانشجویان مهلت ثبت نام ترم تابستان تا جمعه 18 تیرماه تمدید شد. 1400/04/15 11:28:22