درباره سیستم
تقویم آموزشی ترم تابستان
دروس ارائه شده
درباره سیستم
به منظور تسهیل در روند برگزاری ترم تابستان سامانه ی جاری طراحی و آماده شده است

دانشجویان دانشگاه بزرگمهر به منظور ورود به این سیستم از نام کاربری و رمز عبور سیستم پویا باید استفاده نمایند.

سایر متقاضیان ترم تابستانی که دانشجوی این دانشگاه نیستند می بایست از طریق بخش ثبت نام اقدام به تکمیل فرم ثبت نام نمایند.!
پس از بررسی درخواست این افراد، سیستم برای این افراد باز خواهد شد.